Board logo

标题: [把件挂件] 鸿木斋 南红雕刻 天然瓦西料南红望天吼手把件 孤品N3778 [打印本页]

作者: 鸿木斋—bird    时间: 2019-12-31 10:13     标题: 鸿木斋 南红雕刻 天然瓦西料南红望天吼手把件 孤品N3778

『瓦西·望天吼』

甄选纯色瓦西料,颜色红润,肤如凝脂,严格无纹,工艺精湛,线条流畅,刻画传神,规格25x18x14mm,重7.4克

 

 

 

价格7200元

天猫购买链接请点:https://detail.tmall.com/item.htm?id=610418180900
京东购买链接请点:https://item.jd.com/65179035516.html

鸿木斋 南红雕刻 天然瓦西料南红望天吼手把件 孤品N3778 (1).jpg
2020-2-8 13:43

鸿木斋 南红雕刻 天然瓦西料南红望天吼手把件 孤品N3778 (2).jpg
2020-2-8 13:43

鸿木斋 南红雕刻 天然瓦西料南红望天吼手把件 孤品N3778 (3).jpg
2020-2-8 13:43

鸿木斋 南红雕刻 天然瓦西料南红望天吼手把件 孤品N3778 (4).jpg
2020-2-8 13:43

鸿木斋 南红雕刻 天然瓦西料南红望天吼手把件 孤品N3778 (5).jpg
2020-2-8 13:43

鸿木斋 南红雕刻 天然瓦西料南红望天吼手把件 孤品N3778 (6).jpg
2020-2-8 13:43


 图片附件: 鸿木斋 南红雕刻 天然瓦西料南红望天吼手把件 孤品N3778 (1).jpg (2020-2-8 13:43, 233.1 KB) / 下载次数 51
http://hongmz.cn/attachment.php?aid=215150&k=91f729055148eb5802ae2a1ce1332c8e&t=1600485505&sid=RTtlkf图片附件: 鸿木斋 南红雕刻 天然瓦西料南红望天吼手把件 孤品N3778 (2).jpg (2020-2-8 13:43, 212.2 KB) / 下载次数 48
http://hongmz.cn/attachment.php?aid=215151&k=28db5adb40d7d664dd43f9653c8cf347&t=1600485505&sid=RTtlkf图片附件: 鸿木斋 南红雕刻 天然瓦西料南红望天吼手把件 孤品N3778 (3).jpg (2020-2-8 13:43, 229.36 KB) / 下载次数 47
http://hongmz.cn/attachment.php?aid=215152&k=8e989e4328cf0e3e43d1849e43ecc625&t=1600485505&sid=RTtlkf图片附件: 鸿木斋 南红雕刻 天然瓦西料南红望天吼手把件 孤品N3778 (4).jpg (2020-2-8 13:43, 194.43 KB) / 下载次数 53
http://hongmz.cn/attachment.php?aid=215153&k=26f4ca780fec4a8cf3d322daee6f6ec8&t=1600485505&sid=RTtlkf图片附件: 鸿木斋 南红雕刻 天然瓦西料南红望天吼手把件 孤品N3778 (5).jpg (2020-2-8 13:43, 66.8 KB) / 下载次数 52
http://hongmz.cn/attachment.php?aid=215154&k=9b3c0d38f77df8d220e4218e33cc4936&t=1600485505&sid=RTtlkf图片附件: 鸿木斋 南红雕刻 天然瓦西料南红望天吼手把件 孤品N3778 (6).jpg (2020-2-8 13:43, 46 KB) / 下载次数 55
http://hongmz.cn/attachment.php?aid=215155&k=1ebcc434d5bef7395698ce8a0f1e8837&t=1600485505&sid=RTtlkf


欢迎光临 鸿木斋官网 鸿款雕刻 (http://hongmz.cn/) Powered by Discuz! 7.2